Sắp xếp theo:

Khô gà phi lê lá chanh

140,000₫

Khô gà lá chanh đẫm phô mai

160,000₫

Khô gà phi lê lá chanh nồng mù tạt

170,000₫

Chà bông gà phi lê

170,000₫